پیل سوختی

نیروگاه‌های پیل سوختی:
در یک پیل سوختی انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره‌شده در پیوندهای مولکولی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پیل سوختی هیدروژنی که امروزه معروف‌ترین پیل سوختی است از عکس‌العمل الکترولیز آب استفاده می‌کند، به این صورت که واکنش هیدروژن و اکسیژن موجب تولید برق، حرارت و آب می‌شود. در هر سلول در پیل سوختی سه جزء آند و کاتد و الکترولیت و غشا وجود دارد.

از مزایای این نوع نیروگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– کاهش گازهای گلخانه‌ای
– کاهش گرمایش زمین با استفاده از سوخت تجدیدپذیر
– استفاده در مناطق دور از شبکه برق
– نصب و بهره‌برداری آسان

 

به همین منظور این نوع نیروگاه‌ها به‌عنوان یکی از انواع انرژی تجدید پذیر مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و خرید تضمینی برق در راستای سیاست‌های تشویقی دولت می‌باشند. میزان نرخ خرید تضمینی از این نوع نیروگاه‌ها 4948 ریال بر کیلووات ساعت است. در شکل‌های زیر چند نمونه از این نیروگاه‌های نصب‌شده قابل‌مشاهده هستند.