نیروگاه های خودتامین

نیروگاه‌های خود تأمین (Remote Generation):
نیروگاه‌های خودتأمین به آن نوع از نیروگاه‌ها گفته می‌شود که دارای مصرف محلی به‌اندازه ظرفیت تولیدی خود و یا درصدی از آن هست. این نوع نیروگاه‌ها می‌توانند تولید همزمان برق و حرارت نیز داشته باشند. استفاده عمده این نوع از نیروگاه‌ها را می‌توان به دودسته کلی تقسیم نمود.

 

 

نیروگاه‌های خود تأمین متصل به شبکه:
در این نوع نیروگاه‌ها که عموماً در صنایع و یا ساختمان‌های تجاری یا اداری و یا بیمارستان‌ها هستند نیروگاه که عموماً به‌صورت تولید همزمان برق، حرارت و برودت است در مجموعه نصب و اتصال به شبکه برق سراسری نیز در آن‌ها وجود دارد و شبکه برق سراسری به‌صورت پشتیبان عملکرده و در صورت عدم امکان استفاده از نیروگاه و یا عدم‌کفایت تولید مازاد نیاز از شبکه برق سراسری تأمین می‌گردد. با توجه به نوع تعرفه برق که در صنایع و یا مجتمع‌های تجاری بسیار متفاوت است. انتخاب تزریق کل توان تولیدی به شبکه و دریافت کل توان مصرفی از شبکه و یا تزریق مازاد تولید به شبکه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
شرکت کیفیت سازان محیط پروژه‌های متعددی در ای حیطه اجرا نموده است که برای آشنایی با شرایط آن‌ها می‌توانید با ما تماس بگیرید.
نیروگاه‌های خودتامین جدا از شبکه:
در این نوع از نیروگاه‌های خود تأمین شبکه برق سراسری وجود ندارد. نیروگاه به‌صورت جزیره‌ای (Island Mode) عمل می‌کند و تمامی نیازهای موردنیاز مصرف‌کننده را شامل برق، حرارت، برودت، آب شیرین و … تأمین می‌نماید. کاربرد این نوع از نیروگاه‌ها در مراکز تجاری و صنعتی خاص دور از شبکه سراسری برق است.