زمین گرمایی

انرژی زمین‌گرمایی
انرژی زمین‌گرمایی انرژی پاک و پایدار حرارت زمین است. منابع این نوع از انرژی از عمق کم زمین تا آب گرم و سنگ گرم که در چندین کیلومتری زیرزمین قرارگرفته‌اند شامل می‌شود.
سیستم‌های پمپ حرارتی زمین‌گرمایی شامل پمپ حرارتی، سیستم تحویل هوا و مبدل حرارتی هستند.

 

 

در حال حاضر کاربردهای خیلی کم تجاری از این تکنولوژی وجود دارد زیرا فن‌آوری‌های موجود اجازه نمی‌دهند از گرمای سنگ‌های مذاب داخل زمین (ماگ) که منبع بسیار خوب انرژی زمینی گرمایی هستند؛ استفاده مستقیم شود. نرخ خرید تضمینی این انرژی 4.900 ریال بر کیلووات ساعت است.