توربین های انبساطی

توربین‌های انبساطی تجهیزاتی جهت تبدیل انرژی سیال گاز به برق می‌باشند، این تجهیز در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز به‌جای شیر فشارشکن قرارگرفته و از هدر رفت انرژی جنبشی سیال در شیر فشارشکن جلوگیری می‌نماید و این انرژی را به انرژی برق تبدیل می‌نماید.
همچنین از این نوع توربین می‌توان در سیم سیال بخار استفاده نمود.

مزایای استفاده از توربین‌های انبساطی:
– بازیابی انرژی
– کاهش انتشار آلاینده‌های ناشی از سوخت فسیلی
– تولید برق بدون مصرف سوخت
نرخ خرید تضمینی ۲۰ ساله برق در این نوع تولید انرژی، 1.600 ریال بر کیلووات ساعت است.
شکل 1