درباره شرکت کیفیت سازان محیط

شرکت کیفیت سازان محیط به‌عنوان بازوی اجرایی گروه مهندسی بازرگانی آیریک سابقه انجام پروژه‌های متعدد مهندسی در کلیه مراحل اجرای پروژه به‌صورت متمرکز شامل مطالعات،طراحی، نظارت و بهره‌برداری را دارد. از جمله زمینه‌های خدمات ارائه شده که بخشی از فعالیت‌های این شرکت را در بر می‌گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • ارائه خدمات مطالعات طرح‌های ملی و امکان‌سنجی، ، توزیع و مصرف
  • پروژه‌های متعدد تولید انرژی از نیروگاه‌های گازی و مقیاس کوچک (DG, CHP, CCHP, …) در مراحل مختلف اجرا شامل مطالعات،طراحی، نظارت و بهره‌برداری در سطح کشور،
  • ارائه خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک شامل خورشیدی، بادی، بازیافت حرارت از فرآیندهای صنعتی، زیست‌توده و ...)،
  • ارائه خدمات طراحی، نظارت و بهره‌برداری پروژه‌های اتوماسیون،
  • ارائه خدمات طراحی، نظارت و بهره‌برداری پروژه‌ها در سطوح توزیع و فوق‌توزیع،
  • ارائه خدمات مشاوره و طراحی، تأمین تجهیزات، نظارت بر احداث و بهره‌برداری در زمینه شبکه‌های هوشمند (SMART GRID) از مرحله تولید و تأمین انرژی (نیروگاه‌های گازسوز، تجدیدپذیر و ...)، انتقال، اندازه‌گیری هوشمند و فروش به مصرف‌کننده (خرده‌فروشی)،
  • خدمات بهینه‌سازی (ESCO) و ممیزی انرژی.