نیروگاه بادی کوچک

نیروگاه بادی با ظرفیت‌های ۱ مگاوات و کمتر از یک مگاوات معمولاً دارای دودسته به کاربرد غیر نیروگاهی (خانگی) و نیروگاهی هستند.

بادی

 غیر نیروگاهی

در این کاربردها که معمولاً برای تأمین برق مشترکین دور از شبکه سراسری، پمپاژ آب در نقاط دورافتاده،  شارژ باطری در مصارف خانگی و مخابراتی و … است که ظرفیت این نوع از نیروگاه‌ها در سطح کیلووات است.

نیروگاه بادی

بادی

نیروگاهی

در این نوع کاربردها که معمولاً برای مصارف کشتزارها، صنعتی، کشاورزی، گروهی از خانه‌ها و … است که بیشتر هدف فروش برق به شبکه و استفاده از درآمد آن است. همچنین ظرفیت منصوبه این نوع از نیروگاه‌‌‌ها بین از 100 کیلووات تا 1 مگاوات متغیر است.